Mankato 4
1640 Mankato Mall
Mankato, MN 56001
507-779-7309

SHOWTIMESPRINT

TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES

Sat, Aug 18
11:20 1:35 3:50 6:05 8:20 10:35
Sun, Aug 19
11:20 1:35 3:50 6:05 8:20
Mon, Aug 20
1:35 3:50 6:05 8:20
Tue, Aug 21
1:35 3:50 6:05 8:20
Wed, Aug 22
1:35 3:25 8:20
Thu, Aug 23
1:35 3:50 6:05 8:20

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM

Sat, Aug 18
11:10 2:05 5:00 7:55 10:50
Sun, Aug 19
11:10 2:05 5:00 7:55
Mon, Aug 20
2:05 5:00 7:55
Tue, Aug 21
2:05 5:00 7:55
Wed, Aug 22
2:05 7:55
Thu, Aug 23
2:05 5:00 7:55

SKYSCRAPER

Sat, Aug 18
5:05 7:35 10:05
Sun, Aug 19
5:05 7:35 10:05
Mon, Aug 20
5:05 7:35 10:05
Tue, Aug 21
5:05 7:35 10:05
Wed, Aug 22
7:35 10:05
Thu, Aug 23
5:05 7:35 10:05

DEADPOOL 2

Sat, Aug 18
11:30
Sun, Aug 19
11:30
Mon, Aug 20
11:30
Tue, Aug 21
11:30
Wed, Aug 22
11:30
Thu, Aug 23
11:30

THE EQUALIZER 2

Sat, Aug 18
2:15 10:15
Sun, Aug 19
2:15 10:15
Mon, Aug 20
2:15 10:15
Tue, Aug 21
2:15 10:15
Wed, Aug 22
2:15 10:15
Thu, Aug 23
2:15 10:15

ANT-MAN AND THE WASP

Sat, Aug 18
11:15 2:00 4:45 7:30
Sun, Aug 19
11:15 2:00 4:45 7:30
Mon, Aug 20
2:00 4:45 7:30
Tue, Aug 21
2:00 4:45 7:30
Wed, Aug 22
2:00 7:30
Thu, Aug 23
2:00 4:45 7:30